Privacy statement

Scroll

Fygi

Fygi is verantwoordelijk voor en respecteert de privacy van al haar kandidaten, professionals, medewerkers, zelfstandigen, contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers en websitebezoekers. Wij dragen er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie bij ons vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd in overeenstemming met ons privacy beleid, zodat het vertrouwen wat je in ons stelt behouden wordt.

In dit privacy statement leggen wij graag aan je uit welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen en vastleggen, op welk moment en voor welke doeleinden. Ook maken wij inzichtelijk aan wie wij jouw gegevens verstrekken en wie wij deze laten verwerken. Daarbij is er een duidelijke omschrijving van jouw rechten en plichten en waar je terecht kunt. Neem deze daarom zorgvuldig door.

Dit zijn wij

Fygi bemiddelt professionals naar werk. Wij werken hard om iedere dag de beste service te verlenen die wij te bieden hebben aan onze kandidaten, professionals, medewerkers en opdrachtgevers. FYGI B.V. is gevestigd aan Pelenerf 12, 3861 PR te Nijkerk, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32104804.

Deze gegevens verzamelen wij van jou

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Je mag deze vrijwillig verstrekken, maar voor enkele gegevens hebben wij een wettelijke verplichting om deze te verzamelen en te verwerken. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, zorg te dragen dat onze dienstverlening het beste aansluit op jouw wensen en verwachtingen en om te kunnen voldoen aan de verwachtingen of verplichtingen die wij hebben richting ons opdrachtgevers, leveranciers of andere derden.

Op het moment dat jij je aansluit bij ons netwerk verzamelen wij vrijwel direct gegevens van jou. Dit kan zijn doordat je een bezoek brengt aan onze website, je inschrijft, contact opneemt of zelfs een persoonlijk bezoek brengt aan ons kantoor. Ook is het mogelijk dat wij jou kunnen vinden op publiekelijke websites waar jij je gegevens op hebt gezet en waaruit mogelijk blijkt dat je interesse hebt in één van onze vacatures.

Website

Wanneer jij onze website bezoekt zullen wij direct gegevens van jou verwerken. Wij verwerken jouw IP-adres, locatie en registreren je bezoek aan de website en de route die je volgt. Dit doen wij om onze website en het gebruik daarvan te optimaliseren en verbeteren. Dit zodat alles beter aansluit op jouw verwachtingen en het gebruik vereenvoudigd. We verwerken geen persoonlijke informatie. Zie voor meer informatie ook het cookie statement.

Aansluiten

Je kunt je op diverse manieren aansluiten bij ons netwerk. Dit kan via onze website door te reageren op één van onze vacatures, door jezelf kenbaar te maken in ons netwerk of door het invullen van gegevens via een link die je hebt ontvangen van één van onze recruiters. De website waarop jij je interesse kenbaar kunt maken is www.fygi.nl en alle subdomeinen. Naast onze eigen websites plaatsen wij ook vacatures op vacaturesites. Als je op één van onze vacatures reageert, dan zullen wij jouw gegevens ook verwerken.

Bij een inschrijving verwerken wij de volgende gegevens:

 • voornaam en achternaam; contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • werkervaring en curriculum vitae (cv + motivatie);
 • toekomstige wensen met betrekking tot een nieuwe baan.

Klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties

Indien je onze contactpersoon bent bij klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties, dan verwerken wij de volgende gegevens van jou: naam; contactgegevens, zoals e-mail en/of telefoonnummer (bij voorkeur zakelijke gegevens); zakelijke gegevens zoals Kamer van Koophandel registratie, btw-nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Dit doen wij met jouw gegevens

Jouw gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening op het gebied van arbeid en hr aan jou aan te kunnen bieden. Hieronder vallen onder andere, werving & selectie, bemiddeling, hr-gerelateerde zaken en persoonlijke begeleiding en ontwikkeling.

Jouw gegevens worden gebruikt om:

 • jou te informeren over onze dienstverlening of vacatures die mogelijk interessant zijn voor jou. Dit kan bestaan uit nieuwsbrieven, mailingen met onder andere vacatures of informatie met betrekking tot arbeid;
 • jou uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten, events of soortgelijke evenementen of borrels;
 • jou te kunnen helpen bij het hebben van contact met ons, zoals vragen via de website of op elke andere alternatieve manier;
 • jou te kunnen matchen bij het zoeken naar professionals voor een openstaande vacature (matching), welke zo goed mogelijk aansluit bij jouw verwachtingen, eisen en capaciteiten;
 • te kunnen beoordelen of je een geschikte professional zou zijn voor een openstaande vacature binnen onze organisatie of bij één van onze opdrachtgevers; onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren;
 • jou proactief te kunnen voorstellen bij één of meerdere van onze opdrachtgevers of bedrijven waar jij mogelijk van toegevoegde waarde kan zijn en/of qua capaciteiten en beschikbaarheid zou passen;
 • jou te bemiddelen naar vast werk; contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid of andere zaken die gerelateerd zijn aan werk; onderzoeken te kunnen uitvoeren over de tevredenheid en/of dienstverlening van onze organisatie; onze organisatie te voorzien van managementinformatie met als doel onze bedrijfsvoering te optimaliseren en te verbeteren en daarmee ook onze dienstverlening en onderneming te verbeteren.

Aan wie verstrekken we jouw gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen wij jouw gegevens inzichtelijk maken voor recruiters die aangesloten zijn in ons netwerk. Wij verzekeren jou ervan dat alleen recruiters inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van belang is en tegelijk ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst. Bij het verstrekken van gegevens over jou aan derden zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte. Bij het bemiddelen naar werk zullen wij jouw gegevens delen met relevante opdrachtgevers en/of bedrijven waarvan wij denken dat jij van toegevoegde waarde bent. Om aan onze verplichtingen als organisatie te voldoen en onze kwaliteit als organisatie te kunnen bewaken en garanderen laten wij regelmatig controles uitvoeren door geaccrediteerde auditinstellingen en accountants. Ten behoeve van deze controles zullen ook jouw gegevens worden verstrekt, maar uitsluitend als doel om onze kwaliteit te waarborgen en ons bedrijfsvoering op een hoog niveau te houden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens bewaren zolang als jij gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Daar waar wij geen reden hebben die vanuit wet- en regelgeving is bepaald zullen we jouw expliciete vrijwillige toestemming vragen. Deze toestemming kan je uiteraard ook weer intrekken op het moment dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Zie ook het hoofdstuk “contactgegevens” of onze website om contact met ons op te nemen voor het verkrijgen van extra informatie of intrekken van jouw toestemming.

Beveiliging en vertrouwen

Jouw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals aangegeven in dit privacy statement. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn ingevoerd op zowel organisatorisch als technisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of kennisgeving aan derden van jouw persoonsgegevens te voorkomen. In geen enkel geval kan Fygi aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door een derde. Als wij jouw gegevens doorgeven aan derde, dan zullen wij ervoor zorg dragen dat zij aan dezelfde regels gebonden zijn.

Welke rechten heb je?

Naast de verwerking van de persoonsgegevens heb je ook enkele rechten als persoon, namelijk het recht van:

 • inzage en correctie; verbetering, verwijdering en beperking van je gegevens;
 • verzet; gegevensoverdracht;
 • intrekking van goedkeuring.

Hiervoor kan je contact opnemen met Fygi. De contactgegevens vind je op de website.

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien en indien nodig te laten corrigeren.

Verbetering, verwijdering en beperking

Het staat je volledig vrij om alles te delen wat je wilt. Daarbij heb je natuurlijk ook het recht om juist bepaalde gegevens niet te verstrekken of ons te verzoeken om gegevens van jou te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Als je gegevens wilt laten verwijderen, dan kan dat wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren. Mogelijk vallen hierdoor enkele diensten weg. Daarnaast is het verzoek tot verwijderen alleen mogelijk als wij geen wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van deze gegevens. Wel kunnen wij de toegang tot jouw gegevens beperken voor onze medewerkers en derden.

Recht van verzet

Je kunt ons altijd verzoeken om gegevens niet te verwerken in verband met een ernstige en legitieme reden. Afhankelijk of er een wettelijke grond is voor de verwerking zullen wij jouw verzet afwegen en wanneer mogelijk uitvoeren. Als je je wilt verzetten voor direct marketing, dan is daar geen reden voor nodig en kan je dat op ieder moment uitvoeren.

Recht van gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en/of vervolgens aan een andere verantwoordelijke over te dragen

Recht van intrekking en goedkeuring

Je kunt alle verwerkingen die zijn gedaan op basis van de door jouw voorafgaand afgegeven toestemming ieder moment intrekken. Houd er wel rekening mee dat in sommige gevallen dit van invloed is op de dienstverlening die wij jou kunnen bieden. Contact Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacy statement, of het uitvoeren van één van jouw rechten kan je altijd bij ons terecht. Je kunt uiteraard terecht bij jouw contactpersoon binnen Fygi. Daarnaast kan je ook contact met ons opnemen via e-mail: info@fygi.nl of telefonisch op nummer 033-2059988.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacy statement, of het uitvoeren van één van jouw rechten kan je altijd bij ons terecht. Je kunt uiteraard terecht bij jouw contactpersoon binnen Fygi. Daarnaast kan je ook contact met ons opnemen via e-mail: info@fygi.nl of telefonisch op nummer 033-2059988.